Dodał: Adam Data: 25/07/2016 - 11:47:32
Informacje

  W związku z planowaną od 1.08.2016 roku realizacją projektu ”Kolorowy Świat- przedszkole w  gminie wiejskiej Kutno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przystosowanie lokalu pod wymagania lokalowe i sanitarne przedszkola.
  Załączniki:

   

  Manu główne

   

  Kontakt

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
  Centrum Kształcenia w Kutnie
  Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
  Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 42
  KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
  E-mail: centrum@zdz-kutno.pl, ckkutno@zdz.edu.pl

  Kategorie wiadomości

  Polecamy

  PRZEDSZKOLE