Terminy

Nazwa Okresowe BHP na stanowiskach robotniczych
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Data kursu 2024-06-20
Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Czas trwania kursu: 8
Nazwa Okresowe BHP na stanowiskach administracyjno-biurowych
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Data kursu 2024-06-20
Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Czas trwania kursu: 8
Nazwa Prawo jazdy kategorii B
  Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!
Data kursu 2024-07-08
Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do kierowania pojazdami po drogach publicznych w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu
Czas trwania kursu: 61

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 42
Księgowość: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl, ckkutno@zdz.edu.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE