Informacje o projekcie

Tytuł projektu: „Nowy start- aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kutnowskim i łęczyckim”

Numer projektu: FELD.07.05-IP.01-0004/23

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Zadanie realizowane w ramach projektu:

1.            Trening umiejętności i kompetencji społecznych

a.            indywidualny

b.            Grupowy

2.            Poradnictwo zawodowe

a.            Indywidualne

b.            Grupowe

3.            Poradnictwo specjalistyczne

a.            Indywidualne

4.            Kursy i szkolenia zawodowe

5.            Pośrednictwo pracy

a.            Indywidualne

6.            Staż zawodowy

a.            5 miesięczny

Grupa docelowa:

90osób (59K i 31M) w wieku 18 lat i więcej uczących się lub zamieszkałych na terenie powiatu kutnowskiego lub łęczyckiego w województwie łódzkim (w rozumieniu przepisów KC), z czego 36 osób biernych zawodowo, 54 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 10 osób w wieku 18-29 lat i 9 osób z niepełnosprawnościami. 

Cel, efekty projektu: wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 90 (59K, 31M) osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 lat i  więcej zamieszkałych na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim poprzez udział w kompleksowym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej. 

- min. 73 osoby uzyskają kwalifikacje zawodowe

- min. 18 osób podejmie zatrudnienie lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej

- u min. 63 osób sytuacja społeczna ulegnie poprawie

Wartość projektu: 2 086 862,40 zł

Dofinansowanie: 1 982 519,28 zł

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 46
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Polecamy

PRZEDSZKOLE