Dodał: Adam Data: 13/06/2017 - 13:42:33
Informacje

  Dodał: Adam Data: 01/08/2016 - 12:00:27
  Informacje

   W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Kolorowy świat- przedszkole w gminie wiejskiej Kutno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie prowadzi nabór na stanowiska pracy Nauczyciela w przedszkolu, Pomocy nauczyciela, Rehabilitanta, Logopedy, Psychologa dziecięcego. Szczegóły w poniższym rozeznaniu cenowym.

   Dodał: Adam Data: 25/07/2016 - 11:47:32
   Informacje

    W związku z planowaną od 1.08.2016 roku realizacją projektu ”Kolorowy Świat- przedszkole w  gminie wiejskiej Kutno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przystosowanie lokalu pod wymagania lokalowe i sanitarne przedszkola.
    Załączniki:

     

    Manu główne

     

    Kontakt

    Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
    Centrum Kształcenia w Kutnie
    Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
    Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 42
    KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
    E-mail: centrum@zdz-kutno.pl, ckkutno@zdz.edu.pl

    Kategorie wiadomości

    Polecamy

    PRZEDSZKOLE