Dodał: aneta Data: 22/03/2023 - 13:07:37
ZDZ

  Rozpoczęcie szkolenia 22.03.2023 godzina 15.00

  Dodał: aneta Data: 22/03/2023 - 13:04:57
  ZDZ

  Wszystkie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego przed 01.06.2019r. tracą ważność z dniem 01.01.2024r. aby przedłużyć ważność uprawnień należy złożyć wniosek do UDT. Wniosek musi być złożony najpóźniej na 3 miesiące przed 01.01.2024r., wówczas ważność uprawnienia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat, w zależności od zakresu posiadanych uprawnień.

  UWAGA!

  Niezłożenie wniosku o przedłużenie uprawnień w terminie skutkuje utratą ważności uprawnienia!

  Warunek przedłużenia uprawnień:  Oświadczenie osoby składającej wniosek o przedłużenie uprawnień, że w ciągu ostatnich 5 lat przez 3 lata wykonywała pracę wynikającą z zakresu uprawnień UDT.

  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001008/O/D20191008.pdf

  https://www.udt.gov.pl/images/21.03_Wniosek_o_przedluzenie_zaswiadczenia_kwalifikacyjnego_v1.2.pdf

  Dodał: aneta Data: 03/03/2023 - 12:14:03
  ZDZ

  ROZPOCZYNAMY 21 MARCA GODZINA 16.00.
  ZAPRASZAMY.

  Dodał: aneta Data: 28/02/2023 - 11:07:36
  ZDZ

  Do końca marca trwa pierwsza tura naboru do przedszkola "Kolorowy Świat" na rok szkolny 2023/2024.

  Nie czekaj i zapisz dziecko do naszej placówki.

  Zapraszamy do odwiedzenia również naszej strony internetowej i facebooka: www.kolorowyswiatkutno.pl 

  Dodał: aneta Data: 28/02/2023 - 10:59:04
  ZDZ

  UPRAWNIENIA Z ZAKRESU EKSPLOATACJI I DOZORU URZĄDZEŃ: ELEKTRYCZNYCH, ENERGETYCZNYCH, GAZOWYCH.

  ZAPRASZAMY!!

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE

   

  Manu główne

   

  Kontakt

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
  Centrum Kształcenia w Kutnie
  Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
  Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 42
  KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
  E-mail: centrum@zdz-kutno.pl, ckkutno@zdz.edu.pl

  Kategorie wiadomości

  Polecamy

  PRZEDSZKOLE