Dodał: aneta Data: 22/03/2023 - 13:04:57
ZDZ

Wszystkie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego przed 01.06.2019r. tracą ważność z dniem 01.01.2024r. aby przedłużyć ważność uprawnień należy złożyć wniosek do UDT. Wniosek musi być złożony najpóźniej na 3 miesiące przed 01.01.2024r., wówczas ważność uprawnienia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat, w zależności od zakresu posiadanych uprawnień.

UWAGA!

Niezłożenie wniosku o przedłużenie uprawnień w terminie skutkuje utratą ważności uprawnienia!

Warunek przedłużenia uprawnień:  Oświadczenie osoby składającej wniosek o przedłużenie uprawnień, że w ciągu ostatnich 5 lat przez 3 lata wykonywała pracę wynikającą z zakresu uprawnień UDT.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001008/O/D20191008.pdf

https://www.udt.gov.pl/images/21.03_Wniosek_o_przedluzenie_zaswiadczenia_kwalifikacyjnego_v1.2.pdf

 

Manu główne

 

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie
Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16, 253 37 42
KSIĘGOWOŚĆ: +48 24 253 37 46
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl, ckkutno@zdz.edu.pl

Kategorie wiadomości

Polecamy

PRZEDSZKOLE