Witamy w Centrum Kształcenia


Realia wymagają od nas gotowości do zmian, elastyczności, zdolności do szybkiego podejmowania decyzji. Katalog kursów i szkoleń Centrum Kształcenia w Kutnie dotyczy tych dziedzin i kierunków, którymi współczesny rynek pracy wykazuje największe zainteresowanie. Bogata oferta kursowa wyróżnia nas spośród innych firm szkoleniowych, a wiarygodność firmy potwierdzona jest przez wieloletnią obecność na rynku. Zapraszamy do zdobywania wiedzy - zarówno na organizowanych przez nas kursach, jak i w prowadzonych przez Centrum Szkołach.

 • ZDZ laureatem QUALITY INTERNATIONAL 2011 Czytaj..
 • CERTYFIKAT KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG Czytaj..
 • CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001 Czytaj..
 • Certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy CIOP-PIB Czytaj..
 • ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Czytaj..

Bezpłatne przedszkole dla dzieci 3-5 lat z GMINY KUTNO


Bezpłatny kurs komputerowy ECDL CORE

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Komputery łamią bariery


Udział w projekcie jest BEZPŁATNY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które:


- mają 18-30 lat


- są mieszkańcami powiatu kutnowskiego


- zarejestrowane są w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania


- nie są studentami/ uczniami studiów/szkoły w systemie dziennym


Szczególnie mile widziane będą kobiety i mężczyźni długotrwale bezrobotni oraz osoby zamieszkałe na terenach wiejskich - na takie osoby czeka  ponad połowa miejsc na bezpłatnych szkoleniach.

czytaj więcej...


Bezpłatny kurs spawania MAG oraz TIG

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, począwszy od 01.01.2014 r. rozpoczyna realizację projektu Aktywizuj się! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


W ramach realizacji projektu skorzystają z następujących form wsparcia: 1. Indywidualne konsultację z doradcą zawodowym

 2. Wsparcie psychologiczne

 3. Kurs spawania metodą MAG i TIG

 4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwo pracy
   

czytaj więcej...


Brak nowszych wiadomości

-

Brak starszych wiadomości


Pliki do pobrania

Agencja Zatrudnienia nr rej. 1241

Formularz pracodawcy
Kwestionariusz osobowy
Informacja dla osób poszukujacych pracy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Karta słuchacza

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie
Centrum Kształcenia w Kutnie

Adres: ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno
Telefon: +48 24 355 36 16
FAX: +48 24 253 37 42
E-mail: centrum@zdz-kutno.pl

Kutno 2012 - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kutnie